Tag: công dụng thẻ VIP

Tại sao cần in thẻ VIP?

Tại sao cần in thẻ VIP?

Việc làm phát hành thẻ VIP sẽ kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng. Tâm lý khách hàng bao giờ cũng thích mua hàng đẹp mà rẻ. Họ sẽ cố gắng mua đến hạn mức của cửa hàng