Tag: giá in thẻ cảm ứng

Dịch vụ in thẻ cảm ứng

Dịch vụ in thẻ cảm ứng

Là loại thẻ thông minh không tiếp xúc, có khả năng lưu trữ dữ liệu 10 năm và cho phép đọc, ghi tới 100,000 lần. Mỗi chip của thẻ Mifare đều được ghi mã số và không thể thay đổi