Tag: hướng dẫn in thẻ nhựa trong suốt

Chia sẻ cách in thẻ nhựa trong suốt

Chia sẻ cách in thẻ nhựa trong suốt

Trước tiên, bạn lột bỏ lớp giấy bóng trong suốt của tấm phim in PVC 3 lớp, rồi đưa vào máy in, in trên mặt trong suốt, ( mặt mờ sau khi thành phẩm sẽ lột bỏ, nó có tác