Tag: in chuyển nhiệt

Hướng dẫn in chuyển nhiệt lên áo tối màu

Hướng dẫn in chuyển nhiệt lên áo tối màu

Khi in chuyển nhiệt lên áo màu trắng thì rất đơn giản và chi phí cũng rất thấp nhưng khác với in hình lên áo màu trắng thì những áo màu đen (tối màu) khi chúng ta sử dụng y