Tag: in lụa

Khi in UV nên chú ý

Khi in UV nên chú ý

Chúng ta phải theo dõi thường xuyên thành phần và nhiệt độ của dung dịch nước để tránh tình trạng dung dịch này trộn lẫn trong mực khi in, do tính chất của công nghệ in UV qui định là

Ưu điểm và hạn chế của máy in lụa

Ưu điểm và hạn chế của máy in lụa

Hạn chế thứ hai phải nói đến là tính nghệ thuật nhiều khi bị giảm so với in bằng tay. Khi tiếp xúc với các chuyên gia in lụa đến từ Nhật Bản, tôi đã từng chứng kiến họ in