Tag: in Offset tờ rơi

Kiến thức cơ bản về mực in trong in Offset

Kiến thức cơ bản về mực in trong in Offset

Mực in được làm khô bởi nhiều phương pháp khác nhau, các loại mực in truyền thống chứa một lượng dầu khô (chất phụ gia giúp làm khô) và nó khô bằng cách phối hợp giữa việc thẩm thấu mực