Tag: mực uv

Khi in UV nên chú ý

Khi in UV nên chú ý

Chúng ta phải theo dõi thường xuyên thành phần và nhiệt độ của dung dịch nước để tránh tình trạng dung dịch này trộn lẫn trong mực khi in, do tính chất của công nghệ in UV qui định là