Tag: nơi in thẻ bảo hành

Dịch vụ in thẻ bảo hành

Dịch vụ in thẻ bảo hành

Khách hàng sẽ không cảm thấy phiền phức khi phải sử dụng quá nhiều chiếc thẻ do một đơn vị cung cấp. Những chiếc thẻ bảo hành bằng nhựa sau in với kích thước nhỏ gọn có thể bỏ vào