Tag: thẻ giữ xe

In thẻ giữ xe bằng nhựa chất lượng cao

In thẻ giữ xe bằng nhựa chất lượng cao

Thẻ giữ xe phải đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau. Ngoài những chiếc thẻ giữ xe thông thường dành cho khách hàng thì cũng có những chiếc thẻ dành riêng cho nhân viên trong công ty. Tuy nhiên,