Tag: thông tin máy in lụa

Ưu điểm và hạn chế của máy in lụa

Ưu điểm và hạn chế của máy in lụa

Hạn chế thứ hai phải nói đến là tính nghệ thuật nhiều khi bị giảm so với in bằng tay. Khi tiếp xúc với các chuyên gia in lụa đến từ Nhật Bản, tôi đã từng chứng kiến họ in