Tag: tính năng nổi bật của thẻ ATM

Những tính năng nổi bật của thẻ ATM

Những tính năng nổi bật của thẻ ATM

Chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng một ngân hàng. Nếu bạn đang giữ thẻ ATM, hầu hết các ngân hàng cho phép bạn chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác trên cơ sở thời gian